Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

בקשת מידע על הון ונכסים

הצהרת הון הינה מונח המעט עמום עבור רבים מאיתנו, אם זאת מבקרים מסוימים נצטרך להגיש אחת שכזאת בכדי לחשוף בפני רשויות המס את מצבנו הכלכלי בנקודת זמן מסוימת. ההצהרה הינה מסמך מחייב המפרט את סך כל הנכסים וההתחייבויות  של המגיש אותה .

 

מהי הצהרת הון ?

הצהרת הון כשמה כן היא, הצהרה. זוהי למעשה הצהרה של אדם יחיד אל מול רשויות המס על כלל כל ההון אשר נצבר בבעלותו. ההצהרה למעשה מציגה לראווה את ההון אשר לאדם מסוים. הצהרת ההון מתייחסת למועד הגשתה ואין היא מסתמכת על הכנסות עתידיות או אופציות שטרם מומשו. ברוב המקרים מוגשת הצהרת ההון כמעין תמונה המשקפת את כלל המשאבים והאמצעים הכלכליים העומדים לאדם, לרוב היא מתייחסת לסוף השנה האזרחית האחרונה שהסתיימה. היות וקשה לדייק בנקודה עכשווית נתונים כאלו, לרוב דו"ח שיוגש בחודש אפריל, לדוגמה, יתייחס לסוף חודש דצמבר האחרון.

כל מי שמוגדר נישום במס הכנסה ( למעשה כל אדם שיש לו תיק )  מוגדר כמי שחייב בהגשת הצהרת הון. ההצהרה כאמור מפרטת את סך כל הנכסים והרכוש אשר בבעלות מגיש הצהרת ההון. ובתוך כך יכלול נכסי נדל"ן, מגרשים, חנויות, דירות ועוד. בנוסף ההצהרה תכלול גם סך ניירות הערך, חסכונות פנסיונים נכסים כגון רכבים או תכשיטים ועוד. בצד כל הנכסים, יציין הנישום בנוסף את סך כל החובות להם הוא מחויב, דוגמת משכנתא, הלוואות שונות ועוד. סך כל ההתחייבויות יקוזז משאר הנכסים ובכך יציג את ההון העומד לזכות מגיש ההצהרה.

חשוב ביותר לציין פרט מהותי בהצהרת ההון, על כל נכס, עליו הצהיר הנישום, עליו לספק הוכחות כגון אישור בעלות על רכב בו יצוין שמכם כבעלים, שטר בעלות על קרקע או דוח מטעם הגוף הפיננסי המנהל את כספכם.

 

מי צריך להגיש הצהרת הון ?

הגשת והכנת הצהרת הון איננה מסמך שאדם סביר יערוך מרצונו. ואם להיות כנים, זוהי מטלה הדורשת זמן ומשאבים. בשל כך הצהרת הון תוגש לרשות המיסים רק לאחר שהתקבלה בקשה מפורשת מרשות המיסים לעשות כן. ברוב מכריע של המקרים, מילוי הצהרת הון יידרש מבעלי עסקים וחברות אשר הקימו את העסקים שלהם לאחרונה וזאת מכיוון שרשות המיסים מבקשת לערוך מעקב אחרי הכנסותיהם. אחת הסיבות העיקריות לדרישות להצהרות הון היא העובדה שעסקים חדשים מהווים לעיתים קרובות פלטפורמה נוחה להעלמת מס.

ברוב מוחלט של המקרים מי שיתבקשו להגיש הצהרה גם מי שעברו באופן חריג את רמת השכר שנקבעה להם. במקרים חריגים יתבקשו גם שכירים להגיש הצהרות הון באופן אקראי, הם יקבלו על כך הודעה מסודרת בדואר. בנוסף למקרים הללו,  נדרש בסיטואציות שונות מאנשים נוספים להגיש הצהרת הון.

קבוצה נוספת של בעלי תפקידים שייתכן וידרשו להציג הצהרת הון הם סוחרי שוק ההון. ברוב מקרים הדרישה תעלה להגשת הצהרה עבור שני סוגים של עוסקים במסחר.

 1. מי אשר מחזיק בלפחות 10% או יותר בחברה מסוימת
 2. סוחרים המבצעים מספר גבוהה במיוחד של פעולות בהם הם קונים או מוכרים. זאת מכיוון שיש פער בין אחוזי המס המשולמים בעד רווחי הון, לבין מס השולי.

קבוצה נוספת אך קטנה במיוחד היא כאלו אשר רכשו פריט אספנות יקר או רכב מיוחד, רכישות מסוג זה ישויות להכניס אתכם לרשימה אשר החברים בה נדרשים במילוי הצהרת הון.

 

מהן המטרות בהצהרת הון ?

כפי שניתן להבין, הצהרת הון נדרשת מבעלי עסקים עצמאיים ובעלי חברות. בנוסף גם משכירים בעלי רמת שכר גבוהה מן הממוצע וכאלו העוסקים בפעילות בבורסה ובשוק ההון. שמנסים להבין מה בעצם עומד מאחורי הדרישה של הבקשה להצהרת הון מבינים שיש הסבר הגיוני בסך הכל לדרישה להצהרת הון.

 • בחינת גידול נכסי הנישום – המטרה העיקרית בהצהרת הון היא מעקב אחר הרושמים אותה. אם מילא אדם הצהרת הון בפעם הראשונה מצג מסוים, הוא נותן לרשויות המס תמונה כללית על הנכסים שיש לאדם ובעזרת מצג זה יוכלו לבחון את הכנסותיו, במידה והגיש הצהרת הון שניה המציגה גידול לא סביר, יוכלו ברשות המיסים לבחון את הסבירות בהגדלת ההון.
 • גידול לא ריאלי – במידה ודיווח אדם על היקף נכסים מסוים, ולעומת זאת בהצהרת ההון העוקבת לה כעבור פרק זמן גדל באופן לא סביר, יכול פקיד המס לחוש שיש כאן מצג שווא. למעשה במידה ואדם פועל כך הוא בעצם מודיע כבל עם ועדה שיש משהו לא ריאלי בדיווח שלו, מה שיעלה ספקות לגבי רמת הדיווח של הצהרתו. סביר להניח שאדם ישתמש בהצהרת ההון לצורך הימנעות מתשלומי מס והעלמת נכסים.
 • מאבק בשוק השחור – רשויות המס מנהלות מאבק עיקש ברגל על תשלום במזומן ללא קבלות או תיעוד. זהו למעשה עקיפה של רשות המיסים, וכך אם הצטבר אצל אדם מסוים סכום גבוהה אשר לא מסתדר עם הכנסותיו המדווחות, אזי הצהרת ההון תוכל להראות זאת.
 • חשיפת מקורות הכנסה נוספת – אם הציג אדם אשר מעבר להכנסתו ממשלח ידו, למשל אדם המחזיק בבעלותו 5 דירות מהם הוא גוב שכירות, או אז יש לו הכנסה קבועה נוספת לא מדווחת

 

כמה כללים למילוי ההצהרה

 • הגשת ההצהרה תתייחס לשנה הקלנדרית האחרונה שהגיעה לסיומה, לא לתאריך נכון ליום ההצהרה, על מנת לקבל תמונה מדויקת של סך הנכסים והתחייבויות.
 • עם קבלת הבקשה להגיש הצהרת הון, יש לכם 120 ימים להגיש אותה מרגע קבלת הדרישה.
 • הקפידו למלא את סך כל הפרטים הרלוונטיים עבורכם בדוח המצורף להצהרת ההון.
 • הקפידו למלא את הסעיפים הנוגעים אליכם בעיקר לנכסים ברשותכם ולחשבונות השונים, התעלמו מסעיפים שפחות רלוונטיים עבורכם כגון אחזקת מטוס פרטי.
 • הנתונים אשר אתם ממלאים בהצהרה הם נתוני עלות, כלומר המחיר ששילמתם בעבור הנכס ולא המחיר שלו כיום. כלומר, דירה הנרכשה על ידכם בסכום של מיליון שקלים וחצי לפני שלוש שנים ושבע היום שני מיליון שקלים, תחשב בהצהרה לפי מיליון שקלים וחצי.
 • השבחת הנכס, במידה וערכת שיפוץ, על הדירה מהסעיף הקודם ברבע מיליון ₪ שהקפיץ את ערכה ל שני מיליון שקלים וחצי, עדין תצהירו על ערך של 1.75 מיליון ₪ וחשוב ביותר להציג הוכחות לגבי השיפוץ ומועדו. ניתן להציג קבלות עבור חומרי בניה הוכחת תשלום לקבלן מבצע ועוד.

בכל מה שיידרש בעת מילוי הצהרת ההון משרדנו מציע לכם את השירותים הטובים ביותר שיש להגיש את ההצהרה בפרק הזמן הנדרש בשקיפות מלאה ומקצועיות מוחלטת על מנת שהצהרת ההון תשרת אתכם ואת המטרות שלכם ולא תייצר עבורכם בורות שקשה לצאת מהם.

 

בקשת מידע על הון ונכסים