Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

תיאום מס רטרואקטיבית, כיצד?

תיאום מס רטרואקטיבית באופן יזום אפשרי במקרים בהם האזרח סבור כי ישנה היתכנות כי מס הכנסה חייב לו כסף. האפשרות לבצע החזר מס ולמעשה תיאום מס רטרואקטיבית.

 

האם ישנה מגבלה?

החזר מס מוגבל  ל6 שנים אחורנית ולכן ישנה משמעות לבצע את הדיווח והדרישה להחזר מס במועד.

 

מהו החזר מס וכיצד זה אפשרי שמס הכנסה יהיה חייב לי כסף?

ישנם מצבים שונים שבהם לאזרח מגיע כסף מהמדינה כתוצאה משינוי במצבו, אם משפחתי, רפואי או בשל חילופי מעבדים במהלך שנת המס שכתוצאה מהם חישוב המס שנערך לגביו בדין משכורות אותם קיבל העובד חושבו בצורה לא נכונה או שלא ניתנה לו ההטבה המגיעה לו.

לדוגמא כאשר חל שינוי במצבו הרפואי של העובד המזכה את העובד בפטור ממס הכנסה, בדרך כלל המעביד יהיה רשאי להתחשב בפטור בשנת המס בה התקבל האישור על פטור במס, כאשר בגין האירוע הבריאותי נקבעה נכות רטרואקטיבית, במקרים מעין אלו יהיה על העובד לבקש ממס הכנסה להחזיר את המס שנגבה ממנו ביתר באמצעות  הגשת דוחות שנתיים אחורנית.

בנוסף ישנם עובדים המשלמים עבור ביטוח חיים וקופות גמל באופן עצמאי כאשר נתון זה לא היה בידי המעסיק בעת חישוב במס בדין המשכורת, מקרים נוספים שבהם מתרחשת "תקלה" בחישוב המס זאת כאשר ישנם חילופי מעסיקים במהלך השנה, כאשר אין רציפות בין מעסיק למעסיק ומקרים נוספים כאשר לא נערך תיאום מס במהלך השנה וכתוצאה מעבודה נוספת של העובד נוכה לו מס גבוה לפי שיעור מס מירבי.

 

מדוע רוב השכירים לא מגישים בקשות להחזר מס?

לצערנו מרבית השכירים אינם מודעים לזכויות המגיעות להן ועל כן שוכבים מאות מיליוני ₪ ללא דורש בקופת האוצר באין דורש, אחת הסיבות הוא חוסר ידע אך נראה שהסיבה העיקרית היא חשש מהתעסקות מול רשות המיסים, חשש לא מוצדק, היות שליווי של איש מקצוע הבקיא בתחום דיני המיסים לרבות עורך דין מיסים.

מקרים נוספים שתיתכן בו הטבה בחישוב מס רטרואקטיבית היא כאשר מתקבלת הכנסה חד פעמית  וישנה אפשרות להוזיל את סכום המס המגיע בגין אותה הכנסה באמצעות פריסת המס למשך מספר שנים. פריסת המס מאפשרת בתנאים הקבועים הפקודה לראות בהכנסה החד הפעמית המתקבלת כאילו זו התקבלה על פני מספר שנים, במקרים בהם ההכנסה של אותו אזרח/נישום באותם שנים נמוכה עצם החלוקה למספר שנים עשויה להוזיל את סכום המס המצטבר שאמור להשתלם עבור אותה הכנסה.

תיאום מס רטרואקטיבית, כיצד
תיאום מס רטרואקטיבית, כיצד

לתשומת לב

לצורך בקשת ועריכת חישוב מס רטרואקטיבית נדרש להגיש דוחות מס לרשות המיסים  כאשר מתקבל דו"ח מס על ידי אזרח שאינו עצמאי או בעל שליטה החייב בהגשת דוחות עשויה להתרחש תקלה כתוצאה ממילוי לא נכון של טופס ההגשה או שלא באמצעות הטופס הנכון כך שרשות המיסים תפתח לאותו אזרח תיק ברשות המיסים מה שיגרום לרומן מתמשך ולא נחוץ למול רשות המיסים ולמסכת של אי הבנות בין האזרח לרשות המיסים.

אזהרה נוספת חשובה כאשר מבקשים לערוך חישוב מס רטרואקטיבית יש לערוך חישוב עבור כל אותם 6 שנים גם כאשר אנו סבורים כי ההחזר המגיע הוא עבור שנה מסוימת היות שיכולה שבמקרים שלא נערך חישוב מקדים עשויה להתרחש תאונת מס כאשר יתברר כי אומנם מגיעה לאותו אזרח יתרת מס ששולמה בעודף לגבי שנה אחת אך מאידך בשנים האחרות הוא מוצא עצמו חייב למס הכנסה.

ולכן, בטרם תרוצו להגיש דוחות וטפסים למס הכנסה ותמלאו באופן וולונטרי הצהרות, המלצתנו היא להסתייע קודם לכן האיש מיסים אשר יבדוק ויערוך חישוב מס מוקדם ויעריך את הסיכוי לקבלת החזר מס.

לתשומת לב