Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

ביטול קנסות במס הכנסה והפטר

פעמים רבות שניגשים למשרדנו אזרחים רבים אשר פונים בעקבות ניסיונות כושלים שנעשו על ידם במטרה להסדיר חוב מס קיים ברשות המיסים, חלק מאותם פונים מצויים בהליכים של פשיטת רגל והחובות במס הכנסה מונעים ממנו הגשת בקשה להפטר.חלק ניכר מהחובות מתבררים כחובות בגין קנסות שבמרבית המקרים הוזנחו על  ידי האזרח או בשל היותו בלתי מיוצג, בסל סיבות כאלה ואחרות וכך נוצר מצב בו האזרח מצד אחד הוא לא בר גביה בשל מצבו הכלכלי מצד אחד והחובות הולכים ותופחים לממדים אשר כאמור להגיש בקשת הפטר.

 

לצערנו בעקבות ההזנחה בטיפול ובירור החובות, החובות צומחים למספרים לא הגיוניים אך מעוגנים בחוק ופקודה כאשר הרעיון המרכזי בהטלת קנסות גבוהים מצד אחד עניינו הרתעה ומצד שני עידוד האזרח להגיע ולטפל במחדלין שנוצרו.

מקרים בהם אנו נתקלים נובעים ממצבים בהם האזרח לא מעדכן בשינוי במצבו, סכסוך כספי של האזרח למול המייצג שמוביל לכך שהטיפול בעניינו נופל בין הכסאות והרשות פועלת ומחייבת את האזרח בקנסות בשל אי דיווחים או קיום של חובותיו כנישום בעל עסק או בעל מניות בחברה החייב בהגשת דוח למס הכנסה.

לדוגמא בגין אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה מעבר להטלת קנס ועיצום כספי הקבוע בפקודה ובתקנות מוצאת שומה בהעדר דוח על ידי פקיד השומה שהסכום בגין אותה שומה יכול לנקוב בסכום דימיוני ואסטרונומי, אי טיפול והזנחה מובילה למצב בו האזרח שלא בקיא בנושאי מס מוצא עצמו למול חוב מס שהוא לא מסוגל לטפל בו ובמקרה של העדר ייצוג או אי יכולת לשכור שירותיו של איש מקצוע מוביל בין השאר לחדלות פירעון כאשר נושא המס הופך לחרב פיפיות היות שאי טיפול בנושא המס מוביל לכך שהפניה והבקשה שלו בהליך פשיטת רגל לדרך ללא מוצא.

ביטול קנסות במס הכנסה והפטר
ביטול קנסות במס הכנסה והפטר

בעקבות בירור שנעשה על ידי משרדנו מתבררים רבים החובות כניתנים לטיפול ובעקבות טיפול משרדנו חובות אלה מצטצמצות באופן משמעותי וניכר מצב בו ישנה יכולת מצד החייב לעמוד בהסדר החוב וכך לצאת באמצעות טיפול לדרך חדש, במקרים אחרים בעקבות הבירור והטיפול של משרדנו קנסות ועיצומים כספיים מבוטלים באופן כליל מקום בהם הוכחנו כי נסיבות המקרה מצדיקות את ביול הקנסות והעיצומים.

המלצתנו היא במצבים מעין אלו לפנות לבעל מקצוע מומחה מס, עורך דין מיסים אשר יבחן את תיקו ויטפל במידת הצורך והעניין להסדרת החוב למול רשות המיסים והקנסות.