הלבנת הון

תחומי עיסוק והתמחות

חוק איסור הלבנת הון עבר שינויים ותמורות רבות מאז חוקק . בשינויים האחרונים כחלק מהמאבק בתופעת ההון השחור הוספו כעבירות מקור עבירות המס. הכללתם של עבירות המס כעבירות מקור הוא ענין בעל משמעות עצומה וזאת בשל הסנקציות העשויות להיות מוטלות על בעל העסק החשוד בהלבנת הון סנקציות שעשויות להוביל לקריסתו המידית של העסק.

גם בנוגע לפרשנות מהו היקף החלתו של החוק חלו תמורות רבות בעקבות פסיקה בנוגע לרכוש אחר שלא מקורו ברכוש אסור, כאשר הגישה כיום בבתי משפט שאפשר להחיל את החוק גם במקרים שלא מדובר ברכוש שמקורו ברכוש אסור.

יישום החוק מלווה בקשיים רבים של פגיעה קשה בעקרונות ובזכויות יסוד בתחומים כדוגמת הגנת הפרטיות, סודיות בנקאית, חובת אמון, חסיונות ועוד, החלתו של חוק על נותני שירותים כגון עו”ד ורו”ח שבעקבות תיקון החוק חייבים אף בישומו ובשמירת הכללים שנקבעו בו לטיפול בלקוח יוצרים אף הם צומת קשה של החלטות בזמן אמת.

משרדנו מעניק שירותים בתחום הלבנת ההון לרבות ייצוג וליווי חשודים ונאשמים בבתי המשפט בהליכים הנוגעים לתחום הלבנת ההון, שחרור כספים ועוד.

צור קשר עכשיו לקבלת ליווי מקצועי

    תחומי עיסוק והתמחות