עדכון מס- מכירת דירה ישנה בעת רכישה דירה חדשה.

עדכון מס- בשל המצב המיוחד במשק דחיה במנין החודשים במכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה. הועתק ממיסים און ליין: מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה (הודעה לציבור). מיסים און ליין "מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה…

אין תגובות

מס רכישה על דירה ראשונה- ורכישה של עד שליש דירה

מס רכישה על דירה ראשונה ומה קורה כאשר נרכשת דירת מגורים שנייה שלרוכש בעלות של עד שליש ממנה? רכישה של דירה ראשונה בישראל, הוא אירוע מכונן בחיי משפחה/התא המשפחתי, מדובר בהשקעה משמעותית בעל ערך ייחודי שהמחוקק אף נתן לו משקל והתייחסות בחוק מיסוי מקרקעין. בשל העובדה כי מדובר בזכות בסיסית למגורים שהמדינה אומנם אחראית עליה כמו בעבר או במקרים של…

אין תגובות

תכנית המענקים החדשה- עדכוני מס קורונה

תכנית הסיוע הממשלתית- מענקי קורונה- עדכוני מס. כפי שפורסם בתקשורת גובשה על ידי שר האוצר וראש הממשלה תכנית סיוע כלכלית לעצמאים ושכירים שהבשורה שלה , הוא מתן אופק כלכלי ארוך טווח לשכירים ולעצמאים. בתכונית שפורסמה יינתנו מענקים דו חודשיים לעסקים על פי מפתחות שנקבעו על פי גובה הפגיעה בעסק. יש לשים לב שהתכנית אומנם מציינת אופק ארוך טווח אך יש…

אין תגובות

שווי שימוש ברכב- עדכוני מס קורונה

שווי שימוש ברכב-עדכוני מס קורונה תיקון דוחות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון והקלה לאור משבר הקורונה  המחלוקת לגבי שווי שימוש ברכב נדונה במספר פסקי דין כאשר המערערים השונים יצאו חוצץ כנגד גישת רשות המיסים בנוגע לגובה שווי השימוש ברכב שניתן להטיל על הנישום ו/או העובד אליו מוצמד רכב המעביר. המערערים טענו כי שווי השימוש על פי גישת רשות המיסים כפי…

אין תגובות

עדכוני מס על גזירות המס המתוכננות והקשר לפרשת בר רפאלי

עדכוני מס- בעקבות הקורונה, תוכניות רשות המיסים והקשר לפרשת בר רפאלי. משבר הקורונה גבה וממשיך לגבות מחירים רפואיים וכלכליים כבדים. משבר הקורונה והסגר שהוטל על מדינת ישראל גרמה כך שהמדינה נאלצה לאחר לחץ שנוצר מציבור העצמאיים והשכירים לשלוח יד עמוק לקופת האוצר ולפצות על נזקי הקורונה. כפי שהערכנו במשרד, רשות המיסים נערכה ליום שאחרי, כדי שנבין תפקידה העיקרי אומנם הלא…

אין תגובות

תקנות שעת חירום (קורונה)- מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה !

מענק סיוע לעצמאים ולבעלי שליטה, הפעימה השניה והשלישית. ביום 24.4.2020 התקינה הממשלה תקנות לשעת חירום הנוגעות למענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים. בעדכון זה אפרט את התנאים כפי שאלה מפורטים בתקנות שהותקנו וזאת בהמשך לעדכוני המס בצל הקורונה שפרסמנו. מה נדרש כדי לקבל את המענק? הכנסה חודשית ממוצעת בעסק - סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת 2018 ולגבי עצמאי…

אין תגובות

עדכוני המס בצל הקורונה

מצורף לנוחיותכם, מספר הנחיות והקלות שניתנו על ידי רשות המיסים לאור התקופה שבה אנו מצויים, אנו ממליצים לעקוב אחר ההנחיות ולפעול על פיהם, אנו נעדכן אתכם בהנחיות שיתפרסמו מעת לעת: מס הכנסה ומע"מ   הקלה בדיווח המע"מ!   החלטת מיסוי: 20/6782 הקלה לשעת חירום - הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020-31.5.2020 (להלן- "תקופת ההקלה") משבר הקורונה אילץ…

אין תגובות

התנהלות עסקית נבונה בזמן משבר הקורונה

משבר הקורונה הוביל עסקים רבים למצב שבו הם נדרשים להפסיק את פעילותם העסקית באופן מידי או לצמצמו באופן משמעותי. מצב זה, גורם לבעלי עסקים לבעיה קשה בתזרים המזומנים שפוסק לעיתים לחלוטין כאשר מנגד קיימות וממשיכות להיות התחייבויות לבעל העסק, כגון שכר עובדים שטרם שולם, דמי שכירות של העסק, מיסים וכיוצ'. כיצד מתמודדים בצורה נכונה עם המשבר? המדיניות של הממשלה והאוצר…

אין תגובות