סנקציות על פסילת ספרים

במאמרים קודמים שפרסמנו התייחסנו למהלכה של ביקורת ספרים ונגענו בקצרה לגבי ההשלכות שעשויות להיות על בעל העסק שספריו נפסלו על ידי פקיד השומה ו/או מנהל מע"מ. הקביעה המרכזית והמשפיעה ביותר במקרה של פסילת ספרים היא בנטל השכנוע שמוטל על בעל העסק למול פקיד השומה או מנהל מע"מ. ונפשט. כאשר בעל עסק, יחיד, שותפות או חברה מגישים את הדוחות של העסק…

אין תגובות

פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

מה היא פסילת ספרים והמשמעות של אי רישום תקבול?  טענת אי רישום תקבול בעסק. היא טענה חמורה שמטענת כלפי בעל עסק, היא יכולה שתטען לאחר ביקורת מס הכנסה או מע"מ. ביקורת ניהול ספרים עוסקת בבדיקת איכות ניהול ספרי העסק. ביקורת זו יכולה להיות ביקורת יזומה או אקראית, סמויה או גלויה, כאשר לכל אחד מהאפשרויות ולדרך בה מתבצעת הביקורת ישנה משמעות…

אין תגובות

פסילת ספרים – מהי משמעותה ומה אפשר לעשות?

על פסילת ספרים ומשמעותה. הליך שבו נקבע בו פסילת ספריו  בעל עסק הוא הליך מינהלי מעין שיפוטי בעל משמעות רבה, למעשה פסילת ספרים משמעותה כי הדוחות אותם הגיש הנישום בעל העסק לאותה שנה בה נקבעה הפסילה אינם מקובלים (קבילים) על רשות המיסים, בהחלטה זו, יש בידו של פקיד השומה האפשרות לקבוע את סכום ההכנסה החייבת על פי מיטב שפיטתו וזאת…

יש תגובה אחת

פסילת ספרים “נשק יום הדי(ו)ן”, של רשויות המס

פסילת ספרים טכנית או מהותית, נקבעת לאחר שרשות המיסים ביצעה ביקורת בעסק, ביקורת יזומה או שלא יזומה. משמעותה של פסילת ספרים במס הכנסה היא לעיתים רבות, הרת אסון לעסק, היות שלמשמעויות שנכרכות מעצם הפסילה יכולה להיות השפעה מהותית על העסק עד לקריסתו. ביקורת ניהול ספרים תפקידה היא לאפשר לפקיד המס לבדוק את איכות הספרים אותו מנהל בעל עסק, בזמן אמת.…

אין תגובות