פריסת מס שבח ושיעור המס לגבי נכס היסטורי

נכס היסטורי נקבע כנכס שנרכש בשנים הראשונות לקום המדינה והחלת מס השבח (היה קיים חוק אחר שהחולף בשנת 1963 לחוק דהיום) שיעור מס בשבח ההתחלתיים עמודו על 12 אחוז בלבד, כאשר בכל שנה, הוסף אחוז אחד נוסף, כך שעד שלשנת 1961 עמד שיעור המס על שיעור של 25% כפי שהוא מוטל כיום על נכסים חדשים שנרכשו מיום  1.1.2014ואילך שנקבע ברפורמה…

יש 2 תגובות

פריסת מס שבח בין בני זוג

על פי דו"ח ביקורת שהתפרסם בנוגע לסכומי המס שמשלמים אזרחים בעסקאות מקרקעין התברר כי ישנו סכום הנאמד בסך של כ1.75 מליארד ₪ אשר מגיע לאזרחים ושוכב בקופת האוצר וזאת בשל אי מיצויי זכויות להטבות והנחות במס. עניין זה לרוב מתקיים בשל חוסר בידע ובבקיאות מתאימה של חלק לא מבוטל של עו"ד העוסקים בנדל"ן. נציין מראש, כי אין להטיל דופי או…

אין תגובות

פריסת מס שבח לנכה

פריסת מס שבח היא כלי תכנוני שבאמצעותו ניתן להפחית את נטל מס השבח המוטל על עסקת נדל"ן. פטור מס הכנסה המוענק על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, פוטר ממס הכנסה חייבת שישנו לנכה המוכר כנכה על פי הפקודה, בסכומים לא מבוטלים. בו"ע 18-04-16 בתיה כספי נ' מיסוי מקרקעין חיפה, ביקשה גברת כספי שהוכרה כנכה לבצע פריסת מס שבח תוך…

אין תגובות

פריסת שבח לתושב חוץ

האפשרות לפריסת מס שבח על חלקו הריאלי מעוגנת בסעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין , בסעיף 48א(ה)(ב) נקבע כי הזכות לפרוס את השבח הריאלי מוענקת למוכר שבהגדרתו באותו סעיף הוא תושב ישראל. לכאורה לתושב חוץ על פי חוק מיסוי מקרקעין זכות לבצע פריסת מס שבח, ומנהל מס שבח כפי שמתרחש יסרב לבצע פריסת מס לתושב חוץ ובקשתו של תושב החוץ תדחה.…

אין תגובות

פריסת מס שבח מעל גיל 60

פריסת שבח מעל גיל 60, על הזכויות! פריסת מס שבח היא פעולה תכנונית המופיעה בחוק מיסוי מקרקעין המאפשר לאדם לפרוס את השבח הריאלי שנוצר לו מעסקת נדל"ן לתקופה של 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס לפי הקצרה שבהן. פריסת מס השבח עשויה לחסוך סכומים לא מבוטלים מעצם חלוקת השבח לחלקים שנתיים שווים וזאת כאשר מדובר באדם שהכנסותיו האחרות אינן גבוהות.…

אין תגובות