מס הכנסה או מס שבח, כללי חיוב!

מתי תחויב עסקת נדל"ן במס הכנסה ומתי במס שבח? בעקרון על עסקה במקרקעין חל מס שבח, עסקת מקרקעין נחשבת כעסקה הונית ובמישור זה, המס הנגבה בגין השבח דיי זהה למס המשולם על פי פרק ה' לפקודת מס הכנסה הנוגע, למיסוי הכנסות הוניות. השוני המהותי הוא כאשר נקבע, כי על עסקת המקרקעין חל פרק ב' לפקודת מס הכנסה המתייחסת להכנסות פירותיות.…

אין תגובות

עדכון מס- מכירת דירה ישנה בעת רכישה דירה חדשה.

עדכון מס- בשל המצב המיוחד במשק דחיה במנין החודשים במכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה. הועתק ממיסים און ליין: מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה (הודעה לציבור). מיסים און ליין "מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין 18 החודשים למכירת דירה…

אין תגובות

מס רכישה על דירה ראשונה- ורכישה של עד שליש דירה

מס רכישה על דירה ראשונה ומה קורה כאשר נרכשת דירת מגורים שנייה שלרוכש בעלות של עד שליש ממנה? רכישה של דירה ראשונה בישראל, הוא אירוע מכונן בחיי משפחה/התא המשפחתי, מדובר בהשקעה משמעותית בעל ערך ייחודי שהמחוקק אף נתן לו משקל והתייחסות בחוק מיסוי מקרקעין. בשל העובדה כי מדובר בזכות בסיסית למגורים שהמדינה אומנם אחראית עליה כמו בעבר או במקרים של…

אין תגובות

פריסת מס שבח לנכה

פריסת מס שבח היא כלי תכנוני שבאמצעותו ניתן להפחית את נטל מס השבח המוטל על עסקת נדל"ן. פטור מס הכנסה המוענק על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, פוטר ממס הכנסה חייבת שישנו לנכה המוכר כנכה על פי הפקודה, בסכומים לא מבוטלים. בו"ע 18-04-16 בתיה כספי נ' מיסוי מקרקעין חיפה, ביקשה גברת כספי שהוכרה כנכה לבצע פריסת מס שבח תוך…

אין תגובות

פריסת שבח לתושב חוץ

האפשרות לפריסת מס שבח על חלקו הריאלי מעוגנת בסעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין , בסעיף 48א(ה)(ב) נקבע כי הזכות לפרוס את השבח הריאלי מוענקת למוכר שבהגדרתו באותו סעיף הוא תושב ישראל. לכאורה לתושב חוץ על פי חוק מיסוי מקרקעין זכות לבצע פריסת מס שבח, ומנהל מס שבח כפי שמתרחש יסרב לבצע פריסת מס לתושב חוץ ובקשתו של תושב החוץ תדחה.…

אין תגובות

פריסת מס שבח מעל גיל 60

פריסת שבח מעל גיל 60, על הזכויות! פריסת מס שבח היא פעולה תכנונית המופיעה בחוק מיסוי מקרקעין המאפשר לאדם לפרוס את השבח הריאלי שנוצר לו מעסקת נדל"ן לתקופה של 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס לפי הקצרה שבהן. פריסת מס השבח עשויה לחסוך סכומים לא מבוטלים מעצם חלוקת השבח לחלקים שנתיים שווים וזאת כאשר מדובר באדם שהכנסותיו האחרות אינן גבוהות.…

אין תגובות
פריסת מס שבח – תכנון מס!
פריסת מס שבח פעולה תכנונית

פריסת מס שבח – תכנון מס!

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין - מהי וכיצד ניתן לבצעה?  מהו שבח ומה המס המשולם עליו? שבח היא מילה נרדפת לרווח, והיא מתייחסת לרווח שנוצר בין מחיר המכירה של נכס מקרקעין או זכות במקרקעין לבין המחיר המקורי שלה, כאשר על המחיר במקורי ניתן ואפשרי לדרוש הוצאות שיצאו במהלך השנים מיום שרכשנו את הנכס ועד יטם המכירה, הוצאות המותרות  על פי…

אין תגובות

שומה עצמית מס שבח

שומה עצמית מס שבח הינה שומת מס שבח הנערכת והמופקת על ידי מיסוי מקרקעין לאזרח/נישום וזאת בהתאם לדיווח המקוון שהגיש הנישום ובהתאם לחישוב מס שבח אשר מצורף להצהרה (מש"ח) – על פי חובתו וזאת על פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין קובע את החובה על מוכר ורוכש זכות במקרקעין ועל מי שעושה פעולה באיגוד במקרקעין…

אין תגובות

דיווח מקוון מיסוי מקרקעין

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף סעיף 76א שקבע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76, יוגשו באופן מקוון ומי שלא הגיש הצהרה באופן זה יראו אותו כמי שלא הגיש הצהרה לעניין ההוראות לפי חוק זה. בתיקון 84 לחוק הורחבו הוראות הסעיף, והוספו הסמכויות לקבוע כי גם בקשה לתיקון…

אין תגובות

חוק מיסוי מקרקעין תיקון 89

תיקון 89 בחוק מיסוי מקרקעין עניינו בקיצור המועדים להוצאת שומה, וזאת על מנת לייעל את הליכי השומה ומתוך כוונה לקצר את הזמן בין מועד עריכת הסכם מכר ועד להשלמתו ברישום בפנקסי המקרקעין, קיצור המועדים נעשה במסגרת ובעקבות חובת בדיווח המקוון על עסקות נדל"ן מה שהוביל בהכרח ליעולתה של מערכת הדיווחים. במסגרת זו נקבע מנגנון תשלום מקדמה למס שבח המאפשר קבלת…

אין תגובות