עבודה בכסף שחור

הביטוי "כסף שחור" ניתן לכסף שניתן בתמורה לשירות או לנכס וההכנסה לגביו לא הוצהר לרשויות המס. השימוש בכסף שחור היה עד לא מכבר בעיקר בכסף מזומן, כיום עם שכלולם של אמצעי התשלום ישנן דרכים נוספות בהן משולמים כספים ב"שחור". המאבק בתופעת הכסף השחור הפך למאבק כלל עולמי, היות שהשימוש בכסף מוזמן שימש בעיקרו ארגוני פשיעה, במסחר בנשק ועוד.  המאבק בהון…

אין תגובות

גילוי מרצון, הזדמנות אחרונה בהחלט!

גילוי מרצון, הזדמנות אחרונה בהחלט!!! הליך גילוי מרצון מאפשר לאזרח המעוניין להסדיר את ענייניו למול רשות המיסים מבלי להיחשף להליכים פלילים!  מדיניות הענישה בעבירות מס בשנים האחרונות החמירה, גם בעקבות תיקון שנעשה בחוק איסור להלבנת הון בהם נכללו גם עבירות המס, הפסיקות האחרונות שהתקבלו בבתי המשפט מראים באופן ברור כי מדיניות זו חילחלה לתוך גזרי הדין שנגזרים כנגד עברייני מס. בעלי…

אין תגובות

גילוי מרצון עבור ירושה

מה עושים כאשר מתקבלת ירושה והכספים אינן מדווחים? מה הן החובות המוטלות על יורשים?  רבים נוטים לטעות כי העובדה כי קיבלו ירושה פוטרת אותם מכל חובה למול רשויות המס ובכך רבים אינם מדווחים על היותם מחזיקים בכספים המוחזקים החשבון בחו"ל. מדובר בטעות רווחת העשויה להוביל לחקירה פלילית ולקנסות כבדים, למעשה מיום קבלת הכספים בירושה והעברת לחזקתם של היורשים מוטלת על…

אין תגובות

גילוי מרצון אנונימי

גילוי מרצון אנונימי הוא הליך בו לא נדרש מילוי ומסירת פרטי זיהוי של המבקש בפני רשות המיסים. גילוי מרצון אנוימי דורש מאידך פרטים מלאים לגבי סכום הגילוי מרצון ומסירת מסמכים מאמתים וזאת כאשר אמצעי הזיהוי לגביהם מוסתרים. הליך גילוי מרצון צבר פופולאריות רבה ולמעשה מכל הוראות השעה שפורסמו עד כה על ידי רשות המיסים הליך זה של גילוי מרצון צבר…

אין תגובות

נוהל גילוי מרצון 2020- שאלות ותשובות

גילוי מרצון 2020 האם קיים? נוהל גילוי מרצון הוא תוצאה של מאמץ מיוחד של האוצר ורשות המיסים לגרום לעוד ועוד ישראלים לדווח על ההכנסות הלא מדווחת שלהם בארץ ובחו"ל ושלם מס בישראל, זהו אינטרס ברור של האוצר להעשיר את קופת המדינה, באוצר וברשות המיסים הבינו שמה שמנע מישראלים טובים שנקלעו לסיטואציה שבה הם מבקשים להצהיר על הכנסות לא מדווח ולנקות…

אין תגובות

הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל- טופס 5329- משה קריסי-עו”ד מיסים!

קיבלתם בדואר דרישה מרשות המיסים למלא טופס 5329, הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, החתום על ידי סמנכ"ל מודיעין וחקירות, מה משמעות הדבר? הדריבמיוחד שה למלאות טופס 5329, הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, הנשלחת  מרשות המס, לאנשים שאין להם תיק במס  הכנסה , מקורה במידע בסיסי המצוי בידי הרשות, לפיו, אותו אדם חשוד בהעלמת מס. מדוע קיבלתם את הטופס? כאשר רשות…

אין תגובות

מחזיק או החזקת בחשבון בנק בחו”ל? כיצד לנהוג?

מחזיק או החזקת בעבר בחשבון בנק בחו"ל? מה היא המשמעות? בעקבות תקנות חילופי המידע שנכנסו לתוקף בחודש אפריל 2019 שיישומן החל במרביתן של המדינות החתומות עליו, שונו כללי המשחק. תקנות CRS, אליהם הצטרפה מדינת ישראל, חושפות למעשה את רשות המיסים הישראלית למידע המתקבל מרשויות מס אחרות בעולם  לגבי ישראלים הרשומים כמי שמחזקים חשבון בנק בחו"ל  ואף גם לגבי כאלה שהחזיקו בחשבון זה בעבר.  בעקבות…

אין תגובות

גילוי מרצון – הזדמנות אחרונה!!!

עצמאי, שכיר, בעל חברה, מייצג, יהלומן... יש ו/או היו לך ו/או לבן/ת זוגך/תך, הכנסות שלא דווחו לרשויות המס? האם קיבלת ירושה מחו"ל של כספים או נכסים בחו"ל?יש ו/או היו לך ו/או לבן/ת זוגך/תך, ילד/ה מתחת לגיל 18 חשבונות בנק בחו"ל שלא דיווחת על קיומם ו/או לא דיווחת על תקבוליהם לרשויות המס? יש לך נדל"ן בחו"ל, הכנסות בחו"ל, מניות, עסקים או…

אין תגובות

נוהל גילוי מרצון 2019- הזדמנות אחרונה להכשרת הון שחור.

 מהו הליך גילוי מרצון ולמי הוא מיועד?  נוהל גילוי מרצון מיועד לאזרחים, תושבי מדינת ישראל שלהם הכנסות לא מדווחות בארץ ובחו"ל אשר מעוניינים לבצע הליך של הסדרת הדיווחים תוך הימנעות מנקיטת הליכים פליליים נגדם. הנוהל שפורסם על ידי רשות המיסים ואשר תוקפו 31.12.2019, מיועד גם לבעלי עסקים בעלי תיקים במס הכנסה ומע"מ וכן לשכירים ובעלי מניות, וכן לאנשים המחזיקים בנכסים פיננסיים מניבים אשר…

אין תגובות