עונש על העלמת מס

עבירות מס-הענישה וכיצד מתמודדים? עבירות מס הן עבירות שבשנים האחרונות הענישה לגביהן הוחמרה באופן משמעותי. החמרת הענישה היא פועל יוצא של מאבק ארוך שנים בתופעת ההון השחור והשימוש בתוצריו, קרי שימוש ברכוש האסור שלו השלכות חמורות כפי שאלה מקבלים ביטוי בחוק לאיסור הלבנת הון. כמו כן, החמרת הענישה מגיעה מתוך רציונל ומטרה לפגוע בתשתית הפעולה של ארגוני הפשיעה, אם במאסר…

אין תגובות

עבודה בכסף שחור

הביטוי "כסף שחור" ניתן לכסף שניתן בתמורה לשירות או לנכס וההכנסה לגביו לא הוצהר לרשויות המס. השימוש בכסף שחור היה עד לא מכבר בעיקר בכסף מזומן, כיום עם שכלולם של אמצעי התשלום ישנן דרכים נוספות בהן משולמים כספים ב"שחור". המאבק בתופעת הכסף השחור הפך למאבק כלל עולמי, היות שהשימוש בכסף מוזמן שימש בעיקרו ארגוני פשיעה, במסחר בנשק ועוד.  המאבק בהון…

אין תגובות

עבירות מע”מ ועל חשיבותו של עורך דין מע”מ בייצוג חשודים.

עבירות מע"מ שונות בהתייחסות של רשות המיסים כלפי מי שנחשד כעובר אותן והן בסנקציות הפליליות הקבועות לגבי מי שנחשד שעבר את אותן עבירות. מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על מתן שירות ועל מכירת נכס, המס מוטל על הצרכן הסופי שאמור היה לשלמו ולהעבירו ישירות לקופת המדינה. התשלום של מס ערך המוסף הוטל למעשה בחוק על בעלי העסקים הגובים…

אין תגובות

הטלת כפל מס – עונש על הפצת חשבוניות פיקטיביות?

כפל מס היא סנקציה חמורה המוטלת על עוסק, מדובר בהליך מנהלי שפועל יוצא שלו היא ענישה אזרחית על הפצת או קיזוז חשבוניות פיקטיביות שלא כדין. הליך זה מופעל  כאשר מתברר למנהל מע"מ כי העוסק קיזז מס תשומות שלא כדין (קיזוז חשבוניות פיקטיביות), או שהוציא חשבונית מס שלא כדין (הפצת חשבוניות פיקטיביות). מה קובע החוק? סעיף 50(א) לחוק מע"מ מסדיר את…

אין תגובות

חקירת מס- מס הכנסה, מע”מ- כללי התנהגות!

כללי עשה / אל תעשה במקרה של חקירת מס. במאמר זה אסקור כללי אצבע כיצד לנהוג בחקירת מס ברשות המיסים, מע"מ, מס הכנסה, למה כדאי לשים לב, מה הן הזכויות שיש לנחקר/חשוד בעבירת מס. מה היא חקירת מס וההבדל בין חקירת מס סמויה לגלויה? חקירות מס יכולות להיות גלויות בהזמנת הנחקר למשרדי המס/חקירות ויש שתחילת החקירה תהיה סמויה עד שלב ה"פרוץ" בו חקירת…

אין תגובות

עבירות מס והעלמות מס-דרכי פעולה

עבירות מס מה הן אותם עבירות שמכונות עבירות מס, במה הן שונות מעבירות פליליות אחרות? במאמר זה נעבור על סוגי העבירות וההשלכות שיש לגביהן. עבירות מס, עבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ ועבירות מס אחרות הן פועל ישיר  של אי ציות לחוקי המס, אך לא רק יש מקרים שהן מתבצעות כתוצאה מרשלנות וחלקן מתוך אדישות ו/או אי ידיעה. עבירת המס היא…

אין תגובות

התיישנות בעבירות מס

הנושא של התיישנות עבירות מס הוא נושא מרתק וזאת בשל השוני בהתייחסות בין חוקי המס השונים, וההשוואה לחוק העונשין. היחס שמקבלת כל עבירה בחוקי המס השונים בעלת השפעה מכרעת לעניין השומתי/האזרחי. עבירות מע"מ נחלקות לעבירות עוון ופשע, כאשר נושא ההתיישנות שנקבע לעבירות מסוג זה בחוק העונשין הוא 5 שנים ו- 10 שנים בהתאמה. בחוק מע"מ להבדיל מפקודת מס הכנסה אין…

אין תגובות

עבירות מע”מ, עבירות טכניות ומהותיות.

עבירות מע"מ הן עבירות מס מהחמורות שישנן בחוקי המס השונים וזאת בשל אופיין של העבירות ובשל עקרון הטלת מס ערך מוסף. מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על מתן שירות או מכירת נכס על הצרכן הסופי. חובת ומנגנון התשלום הוטל על בעלי עסקים שנקבעו שלא בטובתם כ"גובי המס" בפועל ואלה האמורים להעבירו לקופת המדינה במועד הדיווח כפי שנקבע להם על…

יש תגובה אחת

תשלום כופר מס הכנסה

ההחלטה על הטלת כופר מס היא החלטה המתבצעת על פי סמכות המוקנית למנהל רשות המיסים להמיר, אישום פלילי בגין  עבירת מס תמורת תשלום כופר מס, במסגרת שיקול הדעת המנהלי. כופר מס כשמו, בא לכפר על אישום פלילי בעבירת מס בתשלום קנס עונשי, וזאת לאחר שהתגבשה האחריות הפלילית הנוגעת לעבירת המס לגבי אותו נאשם, כופר מס הוא הליך מנהלי שההחלטות לגביו נקבעות…

אין תגובות