גילוי מרצון, הזדמנות אחרונה בהחלט!

גילוי מרצון, הזדמנות אחרונה בהחלט!!! הליך גילוי מרצון מאפשר לאזרח המעוניין להסדיר את ענייניו למול רשות המיסים מבלי להיחשף להליכים פלילים!  מדיניות הענישה בעבירות מס בשנים האחרונות החמירה, גם בעקבות תיקון שנעשה בחוק איסור להלבנת הון בהם נכללו גם עבירות המס, הפסיקות האחרונות שהתקבלו בבתי המשפט מראים באופן ברור כי מדיניות זו חילחלה לתוך גזרי הדין שנגזרים כנגד עברייני מס. בעלי…

אין תגובות

פריסת מס שבח לנכה

פריסת מס שבח היא כלי תכנוני שבאמצעותו ניתן להפחית את נטל מס השבח המוטל על עסקת נדל"ן. פטור מס הכנסה המוענק על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, פוטר ממס הכנסה חייבת שישנו לנכה המוכר כנכה על פי הפקודה, בסכומים לא מבוטלים. בו"ע 18-04-16 בתיה כספי נ' מיסוי מקרקעין חיפה, ביקשה גברת כספי שהוכרה כנכה לבצע פריסת מס שבח תוך…

אין תגובות

פריסת שבח לתושב חוץ

האפשרות לפריסת מס שבח על חלקו הריאלי מעוגנת בסעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין , בסעיף 48א(ה)(ב) נקבע כי הזכות לפרוס את השבח הריאלי מוענקת למוכר שבהגדרתו באותו סעיף הוא תושב ישראל. לכאורה לתושב חוץ על פי חוק מיסוי מקרקעין זכות לבצע פריסת מס שבח, ומנהל מס שבח כפי שמתרחש יסרב לבצע פריסת מס לתושב חוץ ובקשתו של תושב החוץ תדחה.…

אין תגובות

פריסת מס שבח מעל גיל 60

פריסת שבח מעל גיל 60, על הזכויות! פריסת מס שבח היא פעולה תכנונית המופיעה בחוק מיסוי מקרקעין המאפשר לאדם לפרוס את השבח הריאלי שנוצר לו מעסקת נדל"ן לתקופה של 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס לפי הקצרה שבהן. פריסת מס השבח עשויה לחסוך סכומים לא מבוטלים מעצם חלוקת השבח לחלקים שנתיים שווים וזאת כאשר מדובר באדם שהכנסותיו האחרות אינן גבוהות.…

אין תגובות

גילוי מרצון עבור ירושה

מה עושים כאשר מתקבלת ירושה והכספים אינן מדווחים? מה הן החובות המוטלות על יורשים?  רבים נוטים לטעות כי העובדה כי קיבלו ירושה פוטרת אותם מכל חובה למול רשויות המס ובכך רבים אינם מדווחים על היותם מחזיקים בכספים המוחזקים החשבון בחו"ל. מדובר בטעות רווחת העשויה להוביל לחקירה פלילית ולקנסות כבדים, למעשה מיום קבלת הכספים בירושה והעברת לחזקתם של היורשים מוטלת על…

אין תגובות

פסילת ספרים – מהי משמעותה ומה אפשר לעשות?

על פסילת ספרים ומשמעותה. הליך שבו נקבע בו פסילת ספריו  בעל עסק הוא הליך מינהלי מעין שיפוטי בעל משמעות רבה, למעשה פסילת ספרים משמעותה כי הדוחות אותם הגיש הנישום בעל העסק לאותה שנה בה נקבעה הפסילה אינם מקובלים (קבילים) על רשות המיסים, בהחלטה זו, יש בידו של פקיד השומה האפשרות לקבוע את סכום ההכנסה החייבת על פי מיטב שפיטתו וזאת…

יש תגובה אחת
פריסת מס שבח – תכנון מס!
פריסת מס שבח פעולה תכנונית

פריסת מס שבח – תכנון מס!

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין - מהי וכיצד ניתן לבצעה?  מהו שבח ומה המס המשולם עליו? שבח היא מילה נרדפת לרווח, והיא מתייחסת לרווח שנוצר בין מחיר המכירה של נכס מקרקעין או זכות במקרקעין לבין המחיר המקורי שלה, כאשר על המחיר במקורי ניתן ואפשרי לדרוש הוצאות שיצאו במהלך השנים מיום שרכשנו את הנכס ועד יטם המכירה, הוצאות המותרות  על פי…

אין תגובות

שומה עצמית מס שבח

שומה עצמית מס שבח הינה שומת מס שבח הנערכת והמופקת על ידי מיסוי מקרקעין לאזרח/נישום וזאת בהתאם לדיווח המקוון שהגיש הנישום ובהתאם לחישוב מס שבח אשר מצורף להצהרה (מש"ח) – על פי חובתו וזאת על פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין קובע את החובה על מוכר ורוכש זכות במקרקעין ועל מי שעושה פעולה באיגוד במקרקעין…

אין תגובות