על עבירות מס

על עבירות מס

עבירות מס

אי ציות לחוקי המס גורר נזק ישיר למדינה ולתושביה. סרבן המס גוזל מקופת המדינה ומהציבור כספים הנחוצים למילוי צרכים הכרחיים ולמימון השירותים אותם מספקת המדינה לתושביה/אזרחיה (והוא בכללם) ואשר עולים כסף רב.
  
בדרך זו מתחלק נטל המס בצורה בלתי שווה ובאופן בלתי צודק. ככל שצרכי המדינה גדלים, סרבנות ואי ציות להוראות הפקודה גורמים להכבדת נטל המס על אותם פרטים אשר כן משלמים מס כחוק. כדי להגביר את הציות, נקבעו בחוקי המס השונים עבירות שנועדו למנוע העלמות מס.
 
בית המשפט העליון קבע כי עבירות מס אינן שונות מעבירות מרמה וגניבה אחרות, וכך לדוגמא באו הדברים לידי ביטוי בע”פ 624/80 חברת וייס ארנסט בע”מ נ’ מדינת ישראל, פ”ד לה(3) 211, 218 (1981), שם נקבע כי: “..צווארונו של עושה העבירה הזו [עבירת המס] אינו ‘לבן’, והריהו כצווארונו של כל פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה, והאחד שודד את קופתו של הפרט”.
 
נהוג למיין עבירות מס לעבירות בסיסיות/טכניות ולעבירות מהותיות:

העבירות הבסיסיות/טכניות.

 הן עבירות מס שבעיקרן נובע מאי אי ציות להוראות שמטרתן לאפשר את פעולת גביית המס, דהיינו ביצוען התקין של הוראות הפקודה בדבר דיווח, ביקורת ותשלום, ללא הפרעה ומכשולים. בין העבירות הבסיסיות ניתן למנות עבירות כגון: אי הגשת דו”ח שנתי במועד ואי העברת כספים שנוכו במקור​. ככלל, בעבירות הבסיסיות די בהוכחת מחשבה פלילית כדי שהמעשים, או המחדלים יהוו עבירה, ואין צורך להוכיח כוונה להתחמק מתשלום מס. מרביתן של עבירות מס הבסיסיות נקבעו כעבירות מנהליות לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ”ו-1985. משמעות הדבר היא, כי ככלל יוטל על מי שעבר את העבירה קנס מנהלי. נישום שהוטל עליו קנס מנהלי יכול לבקש להישפט, ואז יוגש כנגדו כתב אישום שיתברר בהליך פלילי רגיל. מקום בו העבירות שנעברו הן חמורות, רשאי התובע להחליט להגיש כתב אישום ולא להסתפק בהטלת קנס מנהלי.

מידע על >> התיישנות עבירות מס

העבירות המהותיות

 הן עבירות מרמה שנעשו במטרה להתחמק מתשלום מס. בהתאם לאופי העבירות, העונשים שנקבעו להן הם חמורים. בין העבירות המהותיות ניתן למנות עבירות כגון: השמטת הכנסה מדו”ח במטרה להתחמק מתשלום מס וניכוי מס תשומות על סמך חשבונית פיקטיבית. לאחרונה תוקן חוק איסור הלבנת הון, תש”ס–2000, ונקבע שבנסיבות מסוימות עבירות מס עשויות להוות גם עבירה על חוק הלבנת הון. הדבר מאפשר למדינה, בין היתר, לפעול לחילוט (שלילת) פירות העבירה, וזאת בנוסף להליכי המס האזרחיים.

מקום בו נעברה עבירת מס מהותית שאינה חמורה, הרי שהחשוד רשאי לבקש להמיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר כסף. במקרים אלה, מטילה רשות המיסים, בהסכמת החשוד, כופר כסף המהווה אחוז מסוים מסכום העבירה. עם תשלום הכופר והמס מסתיים ההליך הפלילי, ולא ננקטים כנגד החשוד סנקציות פליליות נוספות. ​

משרדנו מלווה ומייעץ לעוסקים ונישומים כבר בשלבי ההליכים  הראשוניים, משלב הליך החקירה ועד ניהול וייצוג בהליך המשפטי בבתי המשפט  השונים.

משרדנו מעניק שירות מקיף ומקצועי, תוך השגת תוצאות טובות ללקוחות המשרד, השירות המקיף ניתן גם בהליכים מינהליים למול הרשויות לרבות בקשות להמרתם של הליכים פלילים לכופר מס , וקנסות מינהליים.

אנחנו מזמינים אתכם לקרוא מאמרים ועדכונים נוספים בנושאי מס שונים  בלשונית “מאמרים”  באתר. 

שתף

כתיבת תגובה