מה היא חשבונית פיקטיבית ומדוע לערב עו”ד מיסים מייד שעולה חשד?

מה היא חשבונית פיקטיבית ומדוע לערב עו”ד מיסים מייד שעולה חשד?

מה זה חשבוניות פיקטיביות ומדוע לערב עו”ד מיסים כאשר עולה חשד?

ככלל המושג חשבוניות מס פיקטיביות חובה בתוכו מעשה בעל אופי פלילי או לכל הפחות חשד לעבירת מס חמורה.

נקדים ונאמר כי רשויות המס רואות בחומרה יתרה את תופעת השימוש בחשבוניות פיקטיביות ועל כן כאשר עולה חשד לשימוש בחשבוניות החשודות כפיקטיביות מוזמן העוסק, עצמאי או בעל חברה, לבירור ברשויות המס שבד”כ מלווה בחקירה תחת אזהרה עם כל המשמעויות שלה.

טעות רווחת אצל מרבית העוסקים , היא “להקל ראש” בזימון לרשויות המס, מתוך ביטחון מדומה, כי מדובר בבירור בלבד ולכן הם מסתפקים בייצוג של רו”ח/יועץ המס, דבר שעשוי להתברר כטעות ולהוביל לכך שיוגש כתב אישום פלילי וסנקציות חמורות נוספות כדוגמת כפל מס

להלן דוגמאות של סוגי  חשבוניות מס פיקטיביות.

למרות שנהוג לחשוב כי חשבונית פיקטיבית היא חשבונית שאינה משקפת כל עסקה ובבסיסה מלאכותיות בפרקטיקה, ישנן מספר סוגים של חשבוניות שחוסות תחת הכותרת הכללית של חשבוניות פיקטיביות.

חשבונית מס פיקטיבית קלאסית

חשבונית פיקטיבית קלאסית הינה חשבונית שאינה משקפת את קיומה של עסקה ו/או שירות.

במקרה שכזה הן מקבל החשבונית והן מוציא החשבונית מודעים להיותה של החשבונית כפיקטיבית.

ההתייחסות מבחינת רשויות המס במקרה שכזה היא חמורה, מעבר לאי הכרה במס התשומות, יופעלו בד”כ סנקציות פליליות, הכוללות, חיוב בכפל מס וכתב אישום פלילי חמור אשר עשוי להסתיים במאסר תחת סוגר ובריח.

חשבונית מס מנופחת

חשבונית מס מנופחת היא מקרה, בו נערכת עסקה או מתקבל שירות אך סכום החשבונית שהוצאה אינה משקפת את סכום העסקה האמתי שהיה בין הצדדים, וכל מטרתה היא הגדלת מס התשומות שניתן לקזז בגינה.

גם במקרה זה, 2 הצדדים לעסקה בד”כ מודעים לדבר העבירה והסנקציות שינקטו כנגדם זהות ו/או דומות למקרה חשבונית פיקטיבית קלאסית, למעט מקרים בהם מוכיח מוציא החשבונית שניפוחה של החשבונית נעשה על ידי מקבל בחשבונית בלבד תוך זיופם של הסכומים שנרשמו בחשבונית המקורית שהוצאה על ידי מוציא החשבונית.

חשבונית זרה

חשבונית מס זרה משקפת עסקה אמתית לחלוטין, אך ישנם יחסי “זרות” בין שם העוסק הנקוב בחשבונית שהוצאה לבין מבצע העבודה, מספק השירות בפועל.

יש לציין כי להבדיל מחשבוניות המס הפיקטיביות הקלאסיות והמנופחות שמשקפות מעשה מרמה מ2 הצדדים הן המקבל והן הנותן.

במקרה של חשבונית זרה, כאמור היא משקפת עסקה אמתית, ואין הכרח כי מקבל החשבונית היה מודע להיותה זרה, אולם, על מנת להוכיח אי ידיעה, מוטל נטל כבד על העוסק ברגע שעולה חשש על ידי הרשויות על מנכה המס כי מדובר בחשבונית זרה.

על מקבל החשבונית להוכיח, כי נהג בתום לב ועשה ככל לאל ידו וכמתחייב ממנו, ערך וביצע בדיקות לגבי כשירותה של החשבונית אותה קיבל, וזאת על מנת להימנע ראשית מסנקציות פליליות כפי שאלה מוטלות אילו הוכח שאתה לו ידיעה ומתשלום המע”מ בגין אותה חשבונית.

היקפה של התופעה והענפים בהם ישנו שגשוג בקבלת והוצאת חשבוניות  מס פיקטיביות על כל סוגיהן.

על פי פרסומים של רשות המיסים היקפה של התופעה היא רחבה ואף הפכה למכת מדינה, היקפה על פי הערכות הרשות מגיעה לסכומים של עשרות מיליארדי ₪, תופעה הפוגעת קשות בקופת המדינה הנובעות מהכנסות המדינה ממיסים.

תופעת החשבוניות הנרחבת אילצה את ראשי רשויות המס לנקוט בפעולות חקירה יזומות ופיתוחן של כלים אשר יאפשרו את צמצומה של תופעה זו וזאת מתוך מטרה משותפת של צמצום הנזק הן לקופת המדינה והן לעוסקים אשר נפגעו ונפגעים מתופעה זו, לאחרונה, במסגרת מאבק זה פותח יישום לאחרונה על ידי רשות המיסים שנועד לטפל בנושא גניבת הזהויות.

הענפים הבולטים בהם ישנו שגשוג בהוצאת ובקבלת חשבוניות פיקטיביות הינן בעיקר בתחומים בהם ישנו שירות ו/או צורך  באספקת כוח אדם, בענף הבניה והנדל”ן ושירותי כוח אדם וזאת בנוסף לענפים אחרים.

לסיכום:

במידה וזומנתם לבירור ברשויות המס ו/או נחשדתם בקיזוז או בהוצאת חשבוניות פיקטיביות, מומלץ לבקש להתייעץ מיידית עם עו”ד מיסים, העוסק בתחום, בעניין זה  יש לזכור כי זכות ההיוועצות היא זכות מוקנית לכל חשוד הנחקר באזהרה.

שתף

כתיבת תגובה