נוהל גילוי מרצון 2019-שאלות ותשובות

נוהל גילוי מרצון 2019-שאלות ותשובות

 נוהל גילוי מרצון 2019- כללי

נוהל גילוי מרצון, הוא נוהל מבית היוצר של רשות המיסים . הנוהל הקיים נכתב ופורסם כהוראת שעה בשנת 2017 ואשר תוקפו עד ליום 31.12.2019.

נוהל גילוי מרצון מאפשר לעצמאים, חברות ושכירים וגם כאלה שיש להם הכנסות פסיביות בלבד, להצהיר ולדווח על הכנסותיהם הלא המדווחות, הנוהל שנכתב על ידי רשות המיסים, מאפשר דיווח ותשלום של המס המגיע, תוך קבלת חסינות מהליכים פליליים.

מה שונה בנוהל גילוי מרצון אנונימי 2019 מנהלים והוראות שעה קודמות?

ראשית נבהיר כי  אין נוהל גילוי מרצון שכותרתו נוהל הליך גילוי מרצון 2019, אלא, זהו המשכה וחלקה השני של הוראת השעה שפורסמה בשנת 2017, אשר קבעה כי בחלק הראשון שהסתיים ביום 31.12.2018 התאפשר להגיש בקשת נוהל גילוי מרצון אנונימי, ובחלקה השני החל מתחילת 2019  נוהל גילוי מרצון  אינו מאפשר יותר הגשת בקשת גילוי מרצון אנונימי ונותרו איפוא מסלולי הגילוי מרצון המקוצר והליך גילוי מרצון הרגיל.

מדוע חשוב למהר ולהגיש בקשת גילוי מרצון?

בשונה משנים קודמות בהם היו קיימים נוהלים קודמים של הליך גילוי מרצון, בהם לא הייתה היענות מצד הציבור או לכל היותר הייתה היענות דלה.

נוהל הליך גילוי מרצון 2019 קיבל תפנית חדה וזאת בשל היותו משתלב עם השתכללותם של כלים חדשים העומדים כיום לרשות המיסים ותמורות נוספות בעקבות חשיפתם של נכסים וחשבונות בנק בחו”ל וזאת במסגרת המאבק בהון השחור.

במסגרת שינויים אלה, הותקנו תקנות אשר נכנסו לתוקף בתחילת שנת 2019, ובמסגרת השינויים שהוכנסו בחוק להלבנת הון ושינויים והסכמים בינלאומיים בין מדינות לחילופי מידע, כל אלה, הופכים את הגשת בקשה לגילוי מרצון  2019 להכרח של ממש, לאותם אנשים שבחרו עד כה לא להיכלל בנוהל.

מה החשש בהגשת נוהל גילוי מרצון ולמה חייבים ליווי של איש מקצוע מומחה מיסים?

למרות השינויים והפרסומים מצד הרשות בנוגע למאבק בהון השחור, וחשיפת עוד ועוד רשימות של ישראלים המחזיקים בנכסים ובחשבונות בנק בחו”ל עדין ישנו חשש אצל רבים האזרחים לערוך את הגילוי מרצון  מהחשש כי לא יזכו להליך הוגן ולחסינות הפלילית זאת המובטחת והמוצהרת בנוהל הכתוב ולכן מומלץ להעזר בעורך דין גילוי מרצון.

האם יש אכן מקום לחשש?

ניתן לומר בוודאות כי אין כל מקום לחשש וכי הצלחתו של הליך גילוי מרצון קשור לשני תנאים שחייבים להתקיים על מנת להצליח בהליך.

האחד,  כי הליך הגילוי יהיה כן ואמיתי מצד מי שמבקש להיכנס לנוהל גילוי מרצון והשני. כי הגשת הבקשה תעשה בליווי של איש מקצוע, מומחה מיסים שילווה את מבקש הבקשה לגילוי מרצון וייצגו לאורך כל ההליך.

כאשר תנאים אלה מתקיימים, נוכל לקבוע כי  מניסיון רב של משרדנו בתחום כי אין כל מקום לאותו חשש.

איך מתבצע ההליך?

תחילתו של ההליך בהגשת בקשה מפורטת,  על פרטי הגילוי, תחום העבירה שבו בוצעה העלמת המס (עבירות מס הכנסה, מע”מ, מכס וכדו’) סכום ההון הלא מדווח וסכום המס.

עריכת הבקשה ושליחתה מחייבת את מעורבותו של איש מיסים וחשוב מאוד עורך דין גילוי מרצון בשל העובדה כי מדובר בהליכים שכרוכים בהליכים פלילים ותחום בו הידע המיסויי של עו”ד המיסים חשוב להצלחתו של ההליך.

לאחר שהבקשה נבדקת ומקבלת אישור, מועבר התיק לפקיד השומה או מנהל המע”מ וכדו’ המתאים לצורך דיון ועריכת הסכם שומה, גם בהליך מוערובתו של איש מיסים, עו”ד מיסים הוא חשוב להצלת ההליך ולמיצוי זכויות המבקש.

במידה ואני חושש כי מידע הועבר האם גם אז לערוך בקשת גילוי?

השאלה האם קיים מידע ברשות אודות העבירה אם לאו, היא שאלה שמציבה דילמה בפני רבים, אך האמת כי התשובה לגבי ענין זה היא פשוטה היות, כי גם יתברר כי ישנו מידע בפני הרשות וכי החלה בדיקה סמויה לגבי אותו לקוח, החשיבות של הגשת בקשת ההליך מרצון בטרם נפתחה חקירה גלויה יש בה ויכולה להיות לה משמעות, להמשך ניהול ההליך כנגד אותו לקוח. 

סיכום!

חשוב לזכור!

נוהל גילוי מרצון 2019 מסתיים ב31.12.2019!

שים לב !רשות המיסים לצד ביצוע הנוהל שיכללה את הכלים שיש בידה, הן הטכנולגים והן בשל כניסתם של תקנות העברת מידע בין מדינות עליהם חתמה מדינת ישראל המאפשרים לרשות המיסים לחשוף עוד ועוד ישראלים!!!.

במקרה של חשיפה על ידי רשות המיסים בעקבות חקירה או מידע שמגיע לרשות המיסים לא ניתן יהיה להשתמש בנוהל גילוי מרצון, ובהכרח לא תינתן חסינות פלילית!!!

מומלץ ואף חובה להיעזר במומחה מיסים בבקשת להחלת נוהל גילוי מרצון 2019, וזאת בטרם מילוי טפסי הדיווח.

שתף

כתיבת תגובה