פריסת מס שבח – תכנון מס!

פריסת מס שבח – תכנון מס!

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין – מהי וכיצד ניתן לבצעה? 

פריסת מס שבח מקרקעין הינה פעולה תכנונית, והיא באה מכח זכות קנויה בחוק מיסוי מקרקעין. בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין מאפשרת ביצוע תכנון מס תוך, הקטנת תשלום מס השבח הנגזר על עסקה  חייבת במס.

סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי לצורך חישוב מס שבח, רשאי מוכר נכס מקרקעין לבקש פריסה על הרווח הריאלי לחלקים שנתיים שווים, לתקופה מקסמאלית של עד 4 שנות מס.

הפריסה נועדה להפחתת שיעור המס המשוקלל של הנישום, מוכר הנכס, תוך שהוא מנצל את מדרגות המס השוליות שלא נוצלו, לרבות את נקודות המס במידה ואלה לא נוצלו, פטורים וכדו’.

למוכר, שהוא בן 60 ומעלה בשנת המכירה, מדרגות המס יתחילו משיעור מס  של 10% ומעלה, למוכר צעיר שיעור המס הינו החל ממדרגת מס גבוהה יותר.(אבל גם אז במידה וישנם אפשרות להפחית את המס באמצעות קיזוז הפסדים וכיוצ)’.

הבקשה לפריסת מס שבח הנעשית לאחר הדיווח על העסקה וקביעת המס מה שנקרא ״דיווח מס שבח״, באמצעות הגשת בקשה לתיקון שומה. בקשה לתיקון שומה יכולה להיות מוגשת עד 4 שנים מיום המכירה, כך שגם במקרים ובוצעה עסקת ונעשה דיווח מס שבח ושולם המס ניתן לחזור למנהל מיסי מקרקעין בבקשה לפריסת מס שבח.

בקשת פריסת מס שבח חייבת להיעשות תוך ליווי מקצועי של  מומחה מס, על מנת שזה יערוך חישוב מוקדם, יבחן את הסיכונים ואת הסיכויים בהגשת הבקשה ואת הרווח שעשוי להיות מושג כתוצאה מפריסת מס השבח.

שתף

כתיבת תגובה