Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

גילוי מרצון – הזדמנות אחרונה!!!

עצמאי, שכיר, בעל חברה, מייצג, יהלומן…

יש ו/או היו לך ו/או לבן/ת זוגך/תך, הכנסות שלא דווחו לרשויות המס? האם קיבלת ירושה מחו"ל של כספים או נכסים בחו"ל?

יש ו/או היו לך ו/או לבן/ת זוגך/תך, ילד/ה מתחת לגיל 18 חשבונות בנק בחו"ל שלא דיווחת על קיומם ו/או לא דיווחת על תקבוליהם לרשויות המס? יש לך נדל"ן בחו"ל, הכנסות בחו"ל, מניות, עסקים או כל מקור הכנסה אחר לא מדווח ?

 

אם ענית על אחת מהשאלות בחיוב אם כן, חשוב מאוד לדעת:

לתקופה מוגבלת יש לך אפשרות להכשיר את ההכנסות הלא מדווחות ולהימנע מקיומו של הליך פלילי נגדך!!!.
רשות המיסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המיסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המיסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה הרשות להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל גילוי מרצון.

חשוב לדעת! כי במקביל לפרסומם של נוהלי הגילוי מרצון ישנה מגמה מקבילה של המדינה בדרך חקיקה ותיקונים של  חוקים הנוגעים לנושא עבירות הלבנות הון להחמרת הענישה בתחום זה.

בנוסף מתקיימות פעילויות נוספות שמטרתן חשיפת ההון הלא מדווח, דרך חתימה על הסכמים בין מדינתיים הנוגעים לחשיפת והעברת מידע בין מדינתי לגבי קיומן של עבירות מס של תושבי המדינה הנעברת במדינה המעבירה .

בנוסף נעשים שינויים משמעותיים בכל הנוגע להחמרת כללי ניהול החשבונות במערכת הבנקאית והדיווחים להם מחויבים המוסדות הפיננסים דרך התאמתם לחוק הלבנת ההון החדש שנכנס לתוקף. כל אלה, מחדדים את הצורך ואת הדחיפות לביצוע הליך גילוי מרצון.

על ההליך:

 

 התנאים לגילוי מרצון

  1. תנאי ראשון וחשוב הוא כי הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.
  2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על – ידי רשות המיסים.
  3. בסעיף זה "חקירה ובדיקה"- לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם, במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המיסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.
  4. במועד הפנייה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות שבשליטתם על-ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
  5. רשות המיסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/ בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקרים הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בית-דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.
גילוי מרצון - הזדמנות אחרונה!!!
גילוי מרצון – הזדמנות אחרונה!!!

 גילוי מרצון  במסגרת בקשה אנונימית

החידוש בהליכי הגילוי מרצון כי בנוסף להליך הגילוי מרצון הרגיל, נוספה האפשרות להגשת בקשה גילוי מרצון אנונימית.

רצוי להדגיש את חשיבות הגשת בקשה זו באמצעות עו"ד בלבד, וזאת בשל החיסיון הקיים לעו"ד בלבד, חיסיון שאינו קיים לבעלי מקצוע אחרים : רו"ח ויועצי מס!

הבקשה האנונימית מאפשרת בדיקה של השלכות המס השונות בטרם חשיפת המידע המלא והשלם, אנונימיות זו נשמרת החל מהגשת הבקשה, דרך בירור חבות המס למול הגורמים הרלוונטיים ( פקיד שומה, מנהל מע"מ, מיסוי מקרקעין וכדו') ולמעשה רק במועד חתימת הסכם שומה למול הגורם הרלוונטי מגלה המבקש את שמו וזהותו.

גילוי מרצון במסגרת המסלול האנונימי יתאפשר רק ליום 31.12.2018!!!!!

 

מסלול מקוצר-בטיפול בבקשות לגילוי מרצון

כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 5.0 מיליון ₪ בשנות הדיווח.

במסלול מיוחד זה בתנאים הרלוונטיים שלו מאפשר מסלול הדיווח המקוצר סיום של הליך שומה באופן מהיר אך יש בו תנאי מהותי לצורך הגנה פלילית כי מבקש הבקשה ישלם תוך 15 ימים מיום מסירת הודעת התשלום, כתנאי שלא יפתח כנגדו הליך פלילי לגבי המידע שמסר בבקשה וסכום המס ששילם במסגרת הליך זה.

 

ד. החסינות מפני הליך פלילי, תנאים

  1. אדם רשאי לגשת להליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.
  2. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
  3. החסינות תחול רק לגבי המידע שנמסר בהליך הגילוי.

 

חשוב לדעת! לא אושרה הבקשה על -ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה!!!

ד. החסינות מפני הליך פלילי, תנאים

 

למשרדנו מומחיות וניסיון רב בהגשת וניהול הליכי גילוי מרצון!

מייסד המשרד עו"ד ויועץ המס משה קריסי, הנו יוצא רשות המיסים ובנוסף לכך ניהל במשך שנים מחלקת מיסים במשרד רו"ח גדול, עו"ד ויועץ המס קריסי  בעל ידע מעמיק בכל נושא הליך גילוי מרצון, עו"ד ויועץ המס  משה קריסי הנו בעל ניסיון רב שנים בניהול הליכי שומה מול כל רשויות המס ובעל כישורים וידע מעמיק בתחום המיסים המעניק לו יתרון משמעותי ומועיל בניהול הליך גילוי מרצון למול רשויות המס, תוך בחינה מדוקדקת של השלכות המס הרוחביים הנוגעים להליך ולשם הצלחתו המירבית.

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו. לקבלת יעוץ משפטי פרטני  ניתן לפנות למשרדנו, משה קריסי ושות'– עורכי דין, באמצעי הקשר המופיעים באתר.